Οι εγκαταστάσεις μας έχουνε κατασκευαστεί σύμφωνα με διεθνή αυστηρά πρότυπα Data center έτσι ώστε να εγγυώνται διαθεσιμότητα υπηρεσίας και ασφάλεια.

Η Synapsecom λειτουργεί ένα Data Center στην Θεσσαλονίκη (SNC-1) και ένα Data Center στην Αθήνα ( SNC-2)

Τα Data Centers βρίσκονται σε Βιομηχανικές Περιοχές στα δύο μεγαλύτερα εμπορικά κέντρα της Ελλάδος.

Αυτό διασφαλίζει ότι τα γραφεία σας μπορούν να είναι πολύ κοντά στο επιλεγμένο σημείο που θα φιλοξενήσει τον IT εξοπλισμό σας.

Εύκολη πρόσβαση μέσω κεντρικών οδών. Το τεχνικό προσωπικό σας μπορεί να επισκεφτεί τον χώρο μέσα σε λίγα λεπτά.

Φέρουσα δομή από οπλισμένο σκυρόδεμα και ενίσχυση με μεταλλικό σκελετό για επιπλέον αντοχή σε όλων των ειδών καταπονήσεων και κάτω από μεγάλα φορτία και πιέσεις. Η κατασκευή συμμορφώνεται ακόμα και με τα πιο αυστηρά κριτήρια όσον αφορά την καταλληλότητα των εγκαταστάσεων που φιλοξενούν τον εξοπλισμό σας, τις κρίσιμες εφαρμογές σας και τα δεδομένα σας.

Κτήρια πολλαπλών ορόφων ανθεκτικά σε διαφορετικών ειδών φυσικές καταστροφές. Οι εγκαταστάσεις έχουν σχεδιαστεί με λεπτομέρεια και είναι εξοπλισμένες με ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό ο οποίος μπορεί να συνεχίσει την λειτουργία του κάτω από εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες.

Μέγιστο φορτίο του ψευδοπατώματος είναι 1.500kg/m2. Τα data centers έχουν σχεδιαστεί και κατασκευαστεί να φιλοξενούν ικριώματα υψηλών ενεργειακών απαιτήσεων.

Οι τοίχοι και οι πόρτες των data rooms είναι ανθεκτικά σε πυρκαγιά έως και 60 λεπτά. Ο σχεδιασμός αυτός θα περιορίσει πιθανό κίνδυνο πυρκαγιάς σε ένα συγκεκριμένο τμήμα χωρίς να επηρεαστεί οποιοσδήποτε άλλος χώρος.

© 2017 Synapsecom Telecoms  |  TERMS & CONDITIONS

GreekEnglish