Κάθε data room διατηρεί άριστες κλιματικές συνθήκες για την ομαλή λειτουργία του εξοπλισμού σας.

Μονάδες CRAC σε διάταξη Ν+1. Τα data rooms μας είναι εξοπλισμένα με σύστημα ψύξης downflow, μέσω του υπερυψωμένου δαπέδου, το οποίο παρέχει την απαιτούμενη εφεδρεία και εγγυάται την σωστή θερμοκρασία και υγρασία κάτω από όλες τις συνθήκες.

Τοπολογία θερμού/ψυχρού διαδρόμου για την βελτιστοποίηση της ψύξης στα data rooms.

Αυτοματοποίηση στη λειτουργία του συστήματος ψύξης. Όλες οι μονάδες παρακολουθούνται από το κεντρικό σύστημα του data center το οποίο παρέχει την αυτοματοποίηση και τις σχετικές ειδοποιήσεις για τις λειτουργίες ψύξης.

Αισθητήρες για την θερμοκρασία και την υγρασία υπάρχουν σε στρατηγικά σημεία του data room. Μετρήσεις λαμβάνονται συνεχώς και αντιστοίχως αναλύονται, με βάση συγκεκριμένους αλγόριθμους. Το σύστημα είναι αυτόματα προσαρμοσμένο να αντιμετωπίζει, άμεσα και αποτελεσματικά, κάθε αλλαγή στα φυσιολογικά επίπεδα της θερμοκρασίας και της υγρασίας.

Έλεγχος θερμοκρασίας - υγρασίας
Έλεγχος θερμοκρασίας - υγρασίας

© 2017 Synapsecom Telecoms  |  TERMS & CONDITIONS

GreekEnglish