Έγκαιρη πυρανίχνευση και γρήγορη καταστολή

Πυρανίχνευση και Πυρασφάλεια

Θερμικοί ανιχνευτές και ανιχνευτές καπνού είναι τοποθετημένοι για την αναγνώριση κάθε πιθανής απειλής. Οι αισθητήρες εγκαθίστανται σε διάφορα υψίστης σημασίας σημεία μέσα στις εγκαταστάσεις και μπορούν να αναγνωρίσουν αύξηση στη θερμοκρασία ή/και ύπαρξη καπνού στο υπερυψωμένο πάτωμα, και στην κύρια περιοχή του data room.

Όλα τα data rooms είναι εξοπλισμένα με σύστημα έγκαιρης ανίχνευσης καπνού με αναρρόφηση αέρα, το οποίο είναι ικανό να παράσχει ειδοποίηση ενός συμβάντος έτσι ώστε το κατασταλτικό μέσο να αναλάβει, εφόσον κριθεί απαραίτητο.

Κατάσβεση πυρκαγιάς με φιλικό προς το περιβάλλον κατασταλτικό μέσο ( FM 200) , κατάλληλο για χρήση σε data center, το οποίο δεν επηρεάζει καθόλου την υγεία του προσωπικού ή του ΙΤ και δικτυακού εξοπλισμού σας.

Ειδικά σχεδιασμένο και εγκεκριμένο πλάνο διαφυγής το οποίο περιλαμβάνει τρεις διαφορετικές διαδρομές εκκένωσης μέσα στις εγκαταστάσεις μας στην Αθήνα και δύο διαφορετικές διαδρομές εκκένωσης στις εγκαταστάσεις μας στη Θεσσαλονίκη, με όλες τις απαραίτητες ενδείξεις και συναγερμούς.

© 2017 Synapsecom Telecoms  |  TERMS & CONDITIONS

GreekEnglish