Όφελος από τα πολλαπλά συστήματα που μπορούν να εγγυηθούν το uptime της υπηρεσίας

A+B πλήρως ανεξάρτητες παροχές τροφοδοσίας του εξοπλισμού. Κάθε ικρίωμα παίρνει ρεύμα από δυο εντελώς διαφορετικές οδεύσεις , οι οποίες παραδίδονται σε μετρούμενες παροχές ρεύματος.

Δυνατότητα εξυπηρέτησης ικριωμάτων υψηλής επεξεργαστικής ισχύς. Μπορείτε να φέρετε τα υψηλής επεξεργαστικής ισχύς clusters σας χωρίς να ανησυχείτε για το διαθέσιμο ρεύμα, καθώς οι εγκαταστάσεις έχουν σχεδιαστεί για να μπορούν να αντεπεξέλθουν σε περισσότερο από 15kW ανά ικρίωμα.

UPS και γεννήτριες με Ν+1 εφεδρεία. Το σχέδιο και η κατασκευή των Data Center μας ακολουθούν το Tier 3 πρότυπο όσον αφορά την παροχή ρεύματος.

Οι εγκαταστάσεις μπορούν να υποστηρίξουν διακοπή της κύριας παροχής ρεύματος για τουλάχιστον 48 ώρες.

Εγκατάσταση τριγώνου γείωσης για την προστασία του υπερυψωμένου δαπέδου, των ικριωμάτων και των μικροκυματικών ζεύξεων. Όλοι οι πίνακες κατανομής ρεύματος είναι εξοπλισμένοι με τελευταίας τεχνολογίας συσκευές προστασίας από υπερτάσεις (Rayvoss) οι οποίες μπορούν να προστατέψουν επαρκώς τον εξοπλισμό σας.

© 2017 Synapsecom Telecoms  |  TERMS & CONDITIONS

GreekEnglish