Ο εξοπλισμός, τα δεδομένα και οι εφαρμογές σας είναι προστατευμένα από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση

Ασφαλής περίμετρος εγκαταστάσεων που παρακολουθείται από εξελιγμένο σύστημα παρακολούθησης. HD CCTV καλύπτει όλες τις εγκαταστάσεις και τα δεδομένα του κρατούνται σε ασφαλές μέρος, με βάση τη χρονική περίοδο που έχει οριστεί από τους αρμόδιους κανονισμούς.

Εκπαιδευμένοι φρουροί προστατεύουν τις εγκαταστάσεις σε 24/7/365 βάση. Όλοι οι φρουροί είναι επαγγελματίες, πιστοποιημένοι από διεθνώς αναγνωρισμένες αρχές και είναι γνώστες όλων των διαδικασιών ασφαλείας data center.

Σύστημα ελέγχου πρόσβασης με μαγνητικές κάρτες ασφαλείας (access control) για όλο το προσωπικό και τους επισκέπτες στις εγκαταστάσεις. Πρόσβαση σε όλους τους χώρους του κτηρίου με βάση το εξουσιοδοτημένο επίπεδο πρόσβασης που ανατίθεται στον εκάστοτε επισκέπτη.

Τηρούνται αυστηρές διαδικασίες ασφαλείας για την επιβεβαίωση της ταυτότητας του επισκέπτη, το σκοπό της επίσκεψης και το επίπεδο πρόσβασης που θα δοθεί. Όλοι οι επισκέπτες συνοδεύονται από προσωπικό της Synapsecom καθ’ όλη τη διάρκεια της επίσκεψης στις εγκαταστάσεις.

© 2017 Synapsecom Telecoms  |  TERMS & CONDITIONS

GreekEnglish