Εγκατάσταση κεραιών / Data Center Roof Space

Τα data centers της Synapsecom στην Αθήνα και στην Θεσσαλονίκη μπορούν να αποτελέσουν τη βάση για να στεγάσετε τον μικροκυματικό, και όχι μόνο, εξοπλισμό σας και να χτίσετε τα δικά σας links. Ο χώρος στη οροφή είναι διαθέσιμος για χρήση από τους πελάτες, ώστε να εγκαταστήσουν τον δικό τους ιστό ή να συνεγκαταστήσουν τον εξοπλισμό της κεραίας τους.

H Synapsecom μπορεί να αναλάβει όλες τις εργασίες για την εταιρεία σας. Πιο συγκεκριμένα δύναται να προχωρήσει στην προμήθεια, την εγκατάσταση και τη ρύθμιση μιας μικροκυματικής ζεύξης, μέσω του εξειδικευμένου προσωπικού της. Όλες οι εργασίες θα εκτελεστούν σύμφωνα με τις δικές σας συγκεκριμένες οδηγίες και η λειτουργία της ζεύξης θα πρέπει να συμμορφώνεται με τους ανάλογους κανονισμούς των αρμόδιων Ελληνικών αρχών.

Μίσθωση χώρου στην οροφή του κτηρίου ή μίσθωση θέσης στον ιστό της Synapsecom.
Προμήθεια μικροκυματικού εξοπλισμού, εγκατάσταση και ρύθμιση
Τοποθεσία Αθήνα: Βιομηχανικό Πάρκο Άνω Λιοσίων
Τοποθεσία Θεσσαλονίκης: Βιομηχανική Περιοχή Καλοχωρίου

© 2017 Synapsecom Telecoms  |  TERMS & CONDITIONS

GreekEnglish