Αδιάλειπτη ενημέρωση για τη λειτουργία του ενεργού εξοπλισμού σας και της υποδομής σας

H Synapsecom έχει αναπτύξει μια λύση, η οποία μπορεί να σας κρατάει ενήμερους για την εύρυθμη λειτουργία του εξοπλισμού σας σε 24/7/365 βάση.

Όλα τα δεδομένα συλλέγονται από ειδικό λογισμικό το οποίο εγκαθίσταται και ρυθμίζεται από τη Synapsecom και τους συνεργάτες της, έτσι ώστε να λαμβάνουμε όλες τις απαραίτητες ειδοποιήσεις και τα αρχεία καταγραφής ενώ ταυτόχρονα παράγονται περιοδικές αναφορές για τη λειτουργία της υπηρεσίας.

Σε περίπτωση σφάλματος, η Synapsecom μπορεί να παρέχει άμεση ειδοποίηση στο εξουσιοδοτημένο άτομό σας ή ακόμα και τεχνική υποστήριξη για τη γρήγορη επίλυση του προβλήματος.

Εποπτεία του ηλεκτρομηχανολογικού και IT εξοπλισμού σας
Ειδική πλατφόρμα διαμορφωμένη για σκοπούς εποπτείας
Υποστήριξη σε 24/7/365 βάση
Δυνατότητα επιδιόρθωσης βλάβης μέσω του εξειδικευμένου προσωπικού μας
Δημιουργία αναφοράς για τις παραμέτρους λειτουργίας του εξοπλισμού σας για προκαθορισμένα χρονικά διαστήματα

© 2017 Synapsecom Telecoms  |  TERMS & CONDITIONS

GreekEnglish