Λύσεις δικτυακής ασφάλειας στα data centers μας ή στις εγκαταστάσεις σας

  • Πιστοποιημένοι συνεργάτες στον τομέα του IT security
  • Λύσεις ανίχνευσης και αποτροπής πιθανής εισβολής (IPS/IDS)
  • Προστασία από επιθέσεις τύπου DDoS
  • Ασφαλής υποδομή Cloud
  • Cloud Web Application Firewall (WAF)
  • Cloud firewalling επόμενης γενιάς

© 2017 Synapsecom Telecoms  |  TERMS & CONDITIONS

GreekEnglish